ร่วมงานกับเรา 2018-01-05T07:45:32+00:00

ร่วมงานกับเรา

เพราะเราเชื่อว่าทุกองค์ความรู้และศักยภาพสามารถเพิ่มพูนได้ด้วยการพัฒนาคนที่อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นหลักสำคัญที่สุดในการดำเนินงาน เรากำลังมองหาคนที่จะเข้ามาเติมเต็ม นำเสนอมุมมองใหม่ และพร้อมจะร่วมเติบโตไปกับเรา ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์และโอกาสที่ที่จะเติบโตในสายอาชีพ เราคือคำตอบของคุณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (update: 21/12/2017)

วิศวกรโครงการ

คุณสมบัติ / เงื่อนไข

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี
 3. จำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานดังกล่าว 4-8 ปี
 4. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.)
 5. มีความเป็นผู้นำ (Strategic & Visionary Leadership) และสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้
 6. สามารถวางแผนงานได้ดี และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Time Management)
 7. มีพลังในการขับเคลื่อน (Passion) เพื่อบรรลุเป้าหมาย และเอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิด (Accountability)
 8. มีความอดทนต่องาน (High Tolerance to Stress) และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 9. มีความรู้กฎหมายเบื้องต้น (พรบ. และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการก่อสร้าง)
 10. สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 11. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (เวลา 8.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 2. ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
          บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
          เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 3. โทรศัพท์ 0 2521 8144 ต่อ 253, 252  มือถือ 08 7710 7968
 4. E-mail : hr@cl.co.th    Website : www.cl.co.th

วิศวกรสนามอาวุโส

คุณสมบัติ / เงื่อนไข

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี
 3. จำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานดังกล่าว 3-6 ปี
 4. มีความเป็นผู้นำ (Strategic & Visionary Leadership) และสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองได้
 5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และเอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิด (Accountability)
 6. มีความอดทนต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ (Can work overtime)
 7. สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 8. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (เวลา 8.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 2. ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
          บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
          เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 3. โทรศัพท์ 0 2521 8144 ต่อ 253, 252  มือถือ 08 7710 7968
 4. E-mail : hr@cl.co.th    Website : www.cl.co.th

วิศวกรสำนักงาน

คุณสมบัติ / เงื่อนไข

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี
 3. มีความเป็นผู้นำ (Strategic & Visionary Leadership)
 4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และเอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิด (Accountability)
 5. มีความอดทนต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ (Can work overtime)
 6. สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (เวลา 8.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 2. ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
          บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
          เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 3. โทรศัพท์ 0 2521 8144 ต่อ 253, 252  มือถือ 08 7710 7968
 4. E-mail : hr@cl.co.th    Website : www.cl.co.th

วิศวกรสนาม

คุณสมบัติ / เงื่อนไข

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 2. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี
 3. มีความเป็นผู้นำ (Strategic & Visionary Leadership)
 4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และเอาใจใส่งานอย่างใกล้ชิด (Accountability)
 5. มีความอดทนต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้ (Can work overtime)
 6. สื่อสารได้อย่างถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (เวลา 8.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 2. ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
          บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
          เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 3. โทรศัพท์ 0 2521 8144 ต่อ 253, 252  มือถือ 08 7710 7968
 4. E-mail : hr@cl.co.th    Website : www.cl.co.th

Business Development

Qualification / Condition

 1. Bachelor’s or Master’s degree (majoring in faculty of Engineering, Economics, Marketing, Business Administration or others related fields).
 2. Male or Female, age under 35 years old.
 3. Have an experiences in related fields at least 1-2 years (sales engineer is priority considered).
 4. Fluently in Thai, Good in English (speaking, reading, writing and listening are required) and Chinese will be advantages.
 5. Be able to read a construction drawing (optional but not required).
 6. Flexible travel to meeting clients (in the province or upcountry sometimes).
 7. Be able to drive (have a driver’s license is required).
 8. Excellent in communication, customer service and presentation skills.
 9. High passion to close the deal, enthusiastic, can work overtime and can work under pressure.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด (เวลา 8.00-11.00 น. และ 13.00-16.00 น.)
 2. ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่
          บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
          เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
 3. โทรศัพท์ 0 2521 8144 ต่อ 253, 252  มือถือ 08 7710 7968
 4. E-mail : hr@cl.co.th    Website : www.cl.co.th

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

 0 2521 8144  0 2551 2753 hr@cl.co.th