อาคารสถานศึกษา 2017-12-13T10:18:15+00:00

อาคารสถานศึกษา

อาคารเรียนรวมและโรงละคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2549

เพิ่มเติม+

โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
2546

เพิ่มเติม+

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (AIT) อาคาร K, J & E
คลองหลวง ปทุมธานี
2545

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2543

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
2542

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
บางเขน กรุงเทพมหานคร
2541

เพิ่มเติม+

หอพักนักศึกษาหลังใหม่ (AIT) อาคาร T, U, V & W
คลองหลวง ปทุมธานี
2541

เพิ่มเติม+

สำนักงานบริหารจัดการ (AIT)
คลองหลวง ปทุมธานี
2541

เพิ่มเติม+