How to Apply

ช่องทางการรับสมัครงาน มีดังต่อไปนี้

  1. ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์หางานเข้ามาทางอีเมล์ของ Construction Lines หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ JOBBKK, JOBTHAI, JOBTOPGUN
  2. ส่งเอกสารการสมัครงานเบื้อต้น หรือประวัติดดยย่อ (resume) เข้ามาทาง Hr@cl.co.th และรอการติดต่อนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
  3. ติดต่อโดยตรงกับ Construction Lines 02-521-8144 หรือ ฝ่ายบุคคล คุณชนิกานต์ 063-478-5830
  4. เข้ามาสมัครด้วยตนเอง (Walk-in) โดยกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  • รูปถ่ายจำนวน 1 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สำเนาบ่งบอกวุฒิการศึกษาและเกรดเฉลี่ย 1 ฉบับ
  • ประวัติย่อ (Resume) (ถ้ามี)