ประวัติโดยสังเขป

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยบริการงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งการออกแบบและก่อสร้างงานอาคารห้างสรรพสินค้า สำนักงาน อาคารเรียน โชว์รูมรถยนต์ ที่พักอาศัย โรงงาน โรงแรมและรีสอร์ท

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ได้พัฒนาและขยายตัวเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอาคาร โดยมีลักษณะงานอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. อาคารห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 100,000 ตร.ม.
  (Shopping Mall)
 2. อาคารคอนโดมิเนียม ที่มีความสูงถึง 44  ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
  (High Rise, Low Rise and Resort Condominium)
 3. งานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม
  (Renovation)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันได้ถึง 15 โครงการ มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มากถึง 500 คน มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 44 ไร่ จากการสั่งสมประสบการณ์และความสำเร็จมากว่า 25 ปี เรายึดมั่นกับการรักษามาตรฐานการทำงาน การพัฒนาระบบการจัดการโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาโดยตลอด จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เช่น

 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างด้านอาคารที่มีคุณภาพที่สุดของประเทศไทย