รางวัล

2565

ผลงานก่อสร้างคุณภาพ ผู้รับเหมา ดีเด่น โครงการคอนโดมิเนียม โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day 2022 ปี 2565

2564

สัมมนา หัวข้อ Digital Design and Construction Building Information Modeling toward to Digital Twin (BIM)
โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2564

2562

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการ เดอะไลน์ อโศก-รัชดา DIAMOND QUALITY โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2562

2561

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการ เดอะไลน์ วงศ์สว่าง DIAMOND AWARD โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2561

2561

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการ เดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า DIAMOND AWARD โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2561

2560

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เบส พัทยากลาง โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2560

2559

ส่งเสริมประสิทธิภาพการก่อสร้างอาคารสูงโดยการใช้ IBS โดย NJ FORNTECH : A MSPC Driven Outreach Programme On IBS Solution Service ปี 2559

2559

ผู้รับเหมายอดเยี่ยมแห่งปี โดย ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม : ปี 2559

2558

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม The Valley โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2558

2557

ผลงานก่อสร้างคุณภาพดีเด่นโครงการคอนโดมิเนียม 23 DEGREE โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2557

2557

ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ตม.จว. ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยดีเสมอมา โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2556

พันธมิตรเพื่อเด็ก สนับสนุนพื้นที่สำหรับเด็กในไซต์งานก่อสร้าง โดย แสนสิริ : Sansiri Quality Day ปี 2556

2556

ผู้รับเหมายอดเยี่ยมแห่งปี โดย ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม : ปี 2556