The NEXT CL

สามองค์ประกอบรวมกันเป็นสัญลักษณ์ “Infinity” หรือ “อนันต์” สื่อถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการจะเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งบนพื้นฐานของความยั่งยืน

The “NEXT CL” มาจากคอนเซ็ป เกิดเปิดมุมมองใหม่และความพิเศษในความธรรมดา

New Perspective = การเปิดมุมมองใหม่ สะท้อนแนวคิดของการเปิดมุมมองขององค์กรให้กว้างและไกลมากขึ้น ยินดีรับฟัง แลกเปลี่ยน แนวคิด และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากทั้งในและนอกองค์กร เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่และดีมากขึ้นกว่าเดิม

Extraordinary = เติมความพิเศษในความธรรมดา การใส่ใจรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อทำให้สิ่งที่ดูธรรมดา กลายเป็นความพิเศษที่ไม่ธรรมดา