อาคารสถานศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย (บางปะกง)
บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
2561

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวมและโรงละคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2549

เพิ่มเติม+

โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศส
วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
2546

เพิ่มเติม+

ปรับปรุงหอพักนักศึกษา (AIT) อาคาร K, J & E
คลองหลวง ปทุมธานี
2545

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2543

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
2542

เพิ่มเติม+

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
บางเขน กรุงเทพมหานคร
2541

เพิ่มเติม+

หอพักนักศึกษาหลังใหม่ (AIT) อาคาร T, U, V & W
คลองหลวง ปทุมธานี
2541

เพิ่มเติม+

สำนักงานบริหารจัดการ (AIT)
คลองหลวง ปทุมธานี
2541

เพิ่มเติม+