ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

ปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2555

เพิ่มเติม+

เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2555

เพิ่มเติม+

ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
2554

เพิ่มเติม+

เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2552

เพิ่มเติม+

เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี
เมืองชลบุรี ชลบุรี
2552

เพิ่มเติม+

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เฟส 2 (บี)
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2546

เพิ่มเติม+

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เฟส 2 (เอ)
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2543

เพิ่มเติม+